Strategische Toekomstplanning - Buurtbuik

In maart 2016 heeft ICA Nederland bij het sociale initiatief Buurtbuik strategie sessies gefaciliteerd, met als doel om het team en de organisatie te versterken en daarmee hun impact verder te vergroten. Buurtbuik gaat voedselverspilling tegen en vergroot de buurtcohesie in de wijk. De stichting is in 2014 ontstaan in Amsterdam Zuid en nadat de formule succesvol bleek, is Buurtbuik inmiddels actief in vier wijken in Amsterdam met de wens tot verdere uitbreiding.

BuurtBuik haalt overvloedig eten op bij horeca en supermarkten om zo het overvloedige eten van cateringbedrijven, restaurants en supermarkten een tweede kans te geven. Tijdens kookmiddagen maken buurtbewoners zelf een heerlijke en gratis maaltijd en zij kiezen vervolgens zelf of ze mee-eten tijdens de gezellige gemeenschappelijke maaltijd, of dat ze het liever meenemen naar huis. Ook delen ze bereide maaltijden met verschillende opvangcentra en schoolkinderen. BuurtBuik is geïnspireerd door de Portugese Refood-beweging, die inmiddels meer dan duizend gratis maaltijden per dag uitdeelt."

We werkten vanuit de focusvraag: “Wat willen we met Buurtbuik tot stand hebben gebracht gedurende de komende drie jaar?”. In 3 dagen kwamen we door een gezamenlijke gedragen resultaat met 3 strategische richtingen en duidelijke acties om naar het ideale toekomstbeeld toe te werken. We doorliepen de volgende stappen:

Wall of Wonder

Met de Wall of Wonder (ToP©) hebben we samen in beeld gebracht wat de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar van Buurtbuik, op persoonlijk en organisatieniveau zijn geweest. Ook zijn de trends en ontwikkelingen rondom het thema duurzaamheid/voedselverspilling op mondiaal niveau daarin meegenomen. Dit leverde een verrassend en compleet beeld op van alle persoonlijke drijfveren, ontwikkelingen die van invloed zijn geweest, en bovenal de resultaten, hoogtepunten, uitdagingen van Buurtbuik zelf.

Praktische Visie

Daarna hebben we ons gericht op de ‘praktische visie’, door de resultaten die de deelnemers voor ogen hebben voor Buurtbuik in de komende drie jaar te inventariseren en clusteren. De nadruk werd daarbij gelegd op ideeën die praktisch, specifiek en realistisch zijn en geformuleerd in de vorm van een resultaat.

Obstakels

Vervolgens vragen we de deelnemers van Buurtbuik om obstakels of barrières te identificeren die hen belemmeren om de gewenste praktische visie te bereiken. In dit geval worden de deelnemers aangemoedigd om na te denken over de onderliggende oorzaken, in plaats van de symptomen van het probleem. Het einde van deze workshop markeert het einde van het analytische deel van het proces.

Strategische Richtingen

In deze stap staat de vraag centraal welke praktische acties Buurtbuik kan realiseren om zowel de obstakels te tackelen alsook welke acties er zijn die hen naar hun praktische visie toe kan leiden. Door uiteindelijke verschillende clusters samen te voegen identificeren de deelnemers zelf de strategische richtingen. Op dit moment wordt de deelnemers duidelijk dat deze richtingen een concreet antwoord zijn om gestructureerd naar hun toekomstbeeld toe te werken!

Implementatie

Het laatste onderdeel richt zich opnieuw op de acties om deze als concrete resultaten te formuleren en tot een implementatieplan te komen. De acties voldoen daarbij aan de volgende vijf criteria: specifiek, meetbaar, acceptabel (consensus), realistisch en tijdsgebonden (SMART), zodat de acties gebruikt kunnen worden als prestatie-indicatoren. Vervolgens worden de acties geprioriteerd en in een implementatieplan gezet, waarin Buurtbuik per strategische richting in een planning concreet formuleert waar zij de komende twaalf maanden mee aan de slag gaat.

Andere berichten