Technologie of Participation®

ICA's  ToP© methodiek is ontworpen om groepen te helpen om ruimte te maken voor alle stemmen, inzichten en ideeën. Wanneer je eigenaarschap wil creëren, verschillende partijen samen voorwaarts willen, je gezamenlijk helder doelen wil formuleren, open met elkaar wil communiceren of voor de uitdaging staat om gezamenlijk mee te bewegen in een veranderende omgeving.

De ToP® methodiek bestaat uit 5 praktische methodes om energieke, productieve, inclusieve en betekenisvolle participatie te realiseren. De ToP methodes helpen om de aanpak te structureren en zorgen ervoor dat iedereen actief kan deelnemen en er een breder begrip, gedragen beeld en gezamenlijke beslissingen ontstaan. De ToP® methodes geven groepen concrete handvatten om de wijsheid van de groep optimaal te benutten, in te spelen op veranderingen, creatiever te zijn in de implementatie en ze moedigen initiatief, betrokkenheid en verantwoordelijkheid aan.

Overal waar een groep mensen met ideeën bij elkaar komen, komen deze methodes van pas. Of het nu gaat om samen een project opzetten, een gebeurtenis evalueren, een samenwerking vorm te geven of een strategie te bepalen. De methodieken zijn praktisch en kunnen zowel in een formele en informele setting toegepast worden. Kortom, de benadering helpt mensen om actief te laten creëren en participeren in de veranderingen die hen raken, in hun eigen leven, hun omgeving, team of organisatie, of samenleving.

 

De ToP® methodiek is van 1966 tot 1986 gecreëerd en ontwikkeld door ICA VS. Nadat  Laura J. Spencer in 1989 de publicatie: “winning through participation” schreef zijn de methodes officieel  vastgelegd en tot een geregistreerd handelsmerk van ICA gemaakt. The Technologie of Participation® is gecreëerd en verfijnd door mensen die de methodes wereldwijd gebruiken. 

Naslagwerken over de ToP methodes:

Algemene voorwaarden ICA Nederland  | Privacy Statement  |  © 2020 door ICA Nederland