top of page

Training Faciliteren: Technologie of Participation®

ICA's ToP® methodieken zijn praktische hulpmiddelen om energieke, productieve, inclusieve en betekenisvolle participatie te realiseren. De inzet van de ToP® methodes zorgt voor gedeeld eigenaarschap bij de deelnemers waardoor plannen daadwerkelijk tot actie leiden.

Overal waar een groep mensen met ideeën bij elkaar komen, komen deze methodes van pas. Of het nu gaat om samen een project opzetten, een gebeurtenis evalueren, een samenwerking vorm te geven of een strategie te bepalen. De methodieken zijn praktisch en kunnen zowel in een formele en informele setting toegepast worden. Kortom, de benadering helpt mensen om actief te laten creëren en participeren in de veranderingen die hen raken, in hun eigen leven, hun omgeving, team of organisatie, of samenleving.

De ToP® is ontwikkeld om formele en informele leiders bruikbare methodes van participatieve besluitvorming aan te reiken, met de ruimte om op maat gemaakte toepassingen te ontwerpen. ToP® geeft ruimte aan ieders kennis en wijsheid en cultiveert daarmee het ontstaan van de collectieve ideeën die nodig zijn om doorbraken te creëren. Tegelijkertijd genereert ToP® een gevoel van eigenaarschap en commitment dat nodig is om de geplande acties ook daadwerkelijk gezamenlijk in praktijk te brengen. 

De 5 ToP® methodes

De ToP® methodiek bestaat uit 5 praktische methodes om energieke, productieve, inclusieve en betekenisvolle participatie te realiseren. De ToP methodes helpen om de aanpak te structureren en zorgen ervoor dat iedereen actief kan deelnemen en er een breder begrip, gedragen beeld en gezamenlijke beslissingen ontstaan. De ToP® methodes geven groepen concrete handvatten om de wijsheid van de groep optimaal te benutten, in te spelen op veranderingen, creatiever te zijn in de implementatie en ze moedigen initiatief, betrokkenheid en verantwoordelijkheid aan.

Focused Conversation: biedt je een heldere structuur voor effectieve communicatie rondom een onderwerp, probleem of ervaring. Het stimuleert het delen van ervaringen en geeft waardevolle nieuwe inzichten en perspectieven. Hierdoor kan iedereen in een groep actief deelnemen. Praktische toepassingen zijn o.a. het introduceren van een thema, het evalueren van gebeurtenissen en het bespreken van lastige onderwerpen. 

Consensus Workshop: haalt via een gestructureerd proces alle creatieve ideeën, kennis en ervaringen in de groep naar boven. Deze methode helpt om beslissingen te maken, inspireert tot persoonlijke actie en helpt de groep voorwaarts richting oplossingen en acties. De methode stimuleert respect voor diverse perspectieven binnen een groep en bouwt consensus, commitment en teamspirit. De methode is gebaseerd op het idee dat de consensus is bereikt als iedereen zijn ideeën, wijsheid en perspectieven in het eindproduct zijn verwerkt.

 

Action Planning: werkt in een aantal stappen aan het creatief en gestructureerd plannen van een project of initiatief, waar de groep al consensus over bereikt heeft. De deelnemers vormen een beeld van hun gezamenlijke droom en via een aantal stappen (zoals de conversatie methode en de consensus workshop methode) werken zij deze droom ook uit.

 

Wall of Wonder: een krachtige tool waarbij deelnemers met een waarderende blik terugkijken naar de geschiedenis van een organisatie of onderwerp. De groep krijgt de mogelijkheid om te reflecteren op alle ervaringen en perspectieven om zich vervolgens voor te bereiden op de toekomst.

 

Strategische Planning: krijgt alle belanghebbenden aan boord en resulteert in een lange termijn visie en een actieplan.  Zij gaat uit van de wijsheid van de groep en pakt belangrijke onderwerpen systematisch aan. Dit resulteert in een hoge motivatie bij de deelnemers om de gezamenlijk gemaakte keuzes te implementeren. Participatieve Strategische Planning bestaat uit vier fasen: toekomstvisie, obstakels, acties om deze te overwinnen en het plannen van de implementatie.

Getting to the bottom of ToP

Beschrijvingen van de onderliggende theorien en patronen van de ICA-methodieken en toepassing van de 5 ToP methodes.

the art of focused conversation

Theoretische beschrijving en 100 concrete voorbeelden van de ToP conversatie methode.

The courage to lead

Beschrijving van wat nodig is om daadwerkelijk sociale verandering teweeg te brengen middels participatief leiderschap.

41RkS0wIbqL._SX258_BO1,204,203,200_

Theorie, gedetailleerde praktische instructies en voorbeelden van over de heel wereld omtrent de ToP Strategische Planning.

41pIDbzZ5oL._SX392_BO1,204,203,200_

Uitgebreide beschrijving en vele tips van de ToP Consensus Workshop methode.

6

A.d.h.v. praktijkvoorbeelden van over de hele wereld wordt besproken hoe je effectieve en participatieve bijeenkomsten kunt vormgeven en faciliteren.

De ToP® methodiek is van 1966 tot 1986 gecreëerd en ontwikkeld door ICA VS. Nadat  Laura J. Spencer in 1989 de publicatie: “winning through participation” schreef zijn de methodes officieel  vastgelegd en tot een geregistreerd handelsmerk van ICA gemaakt. The Technologie of Participation® is gecreëerd en verfijnd door mensen die de methodes wereldwijd gebruiken. 

bottom of page