top of page

Technologie of Participation®

Wil je praktische methodes leren om energieke, productieve, inclusieve en betekenisvolle participatie te bewerkstelligen. De ToP methodes kunnen je helpen om de aanpak te structureren en zorgen ervoor dat iedereen actief kan deelnemen en er een breder begrip, gedragen beeld en gezamenlijke beslissingen ontstaan. De ToP® methodes geven groepen concrete handvatten om de wijsheid van de groep optimaal te benutten, in te spelen op veranderingen, creatiever te zijn in de implementatie en ze moedigen initiatief, betrokkenheid en verantwoordelijkheid aan.

Focused Conversation: biedt je een heldere structuur voor effectieve communicatie rondom een onderwerp, probleem of ervaring. Het stimuleert het delen van ervaringen en geeft waardevolle nieuwe inzichten en perspectieven. Hierdoor kan iedereen in een groep actief deelnemen. Praktische toepassingen zijn o.a. het introduceren van een thema, het evalueren van gebeurtenissen en het bespreken van lastige onderwerpen. 

Consensus Workshop: haalt via een gestructureerd proces alle creatieve ideeën, kennis en ervaringen in de groep naar boven. Deze methode helpt om beslissingen te maken, inspireert tot persoonlijke actie en helpt de groep voorwaarts richting oplossingen en acties. De methode stimuleert respect voor diverse perspectieven binnen een groep en bouwt consensus, commitment en teamspirit. De methode is gebaseerd op het idee dat de consensus is bereikt als iedereen zijn ideeën, wijsheid en perspectieven in het eindproduct zijn verwerkt.

 

Action Planning: werkt in een aantal stappen aan het creatief en gestructureerd plannen van een project of initiatief, waar de groep al consensus over bereikt heeft. De deelnemers vormen een beeld van hun gezamenlijke droom en via een aantal stappen (zoals de conversatie methode en de consensus workshop methode) werken zij deze droom ook uit.

 

Wall of Wonder: een krachtige tool waarbij deelnemers met een waarderende blik terugkijken naar de geschiedenis van een organisatie of onderwerp. De groep krijgt de mogelijkheid om te reflecteren op alle ervaringen en perspectieven om zich vervolgens voor te bereiden op de toekomst.

 

Strategische Planning: krijgt alle belanghebbenden aan boord en resulteert in een lange termijn visie en een actieplan.  Zij gaat uit van de wijsheid van de groep en pakt belangrijke onderwerpen systematisch aan. Dit resulteert in een hoge motivatie bij de deelnemers om de gezamenlijk gemaakte keuzes te implementeren. Participatieve Strategische Planning bestaat uit vier fasen: toekomstvisie, obstakels, acties om deze te overwinnen en het plannen van de implementatie.

Wat kunnen onze  "Group Facilitation Methods" voor jou betekenen?

 

1. Ze zorgen ervoor dat ieders stem wordt gehoord

De ToP methoden zijn zó ontworpen dat iedereen in de groep kan meedoen. Wanneer verschillen in mensen en ideeën gerespecteerd en gewaardeerd worden, is er ruimte voor betekenisvolle gesprekken en het maken van breedgedragen plannen gebaseerd op de wijsheid van verschillende perspectieven in de groep. Onze processen zijn zo ontworpen dat eenieder kan deelnemen op het niveau dat voor hem of haar comfortabel voelt.

2. Ze helpen je om betekenisvolle gesprekken te faciliteren die tot actie leiden
Onze Focused Conversation-methode stelt elke facilitator in staat doelgerichte, productieve, gerichte gesprekken te voeren die de wijsheid en ervaringen van de groep benutten. De methode kan worden gebruikt voor het stimuleren van feedback, het bereiken van gedeeld bewustzijn in bijeenkomsten, het analyseren van trends en actuele situaties, en helpen een groep bij het voeren van moeilijke gesprekken en komen tot heldere conclusies.


3. Ze brengen groepsconsensus tot stand op een engaging manier
De structuur van de Consensus Workshop-methode zorgt ervoor dat je ieders wijsheid in een praktische uitkomst kunt verwerken. Het brengt de groep via een individuele en gezamenlijke brainstorm, naar het structureren van de gegevens en ideeën, naar een punt van consensus over het vraagstuk en de volgende stappen. Deze methode kan worden gebruikt om nieuwe creativiteit te genereren, oplossingen te ontwikkelen, groepsconsensus op te bouwen, input te kanaliseren en diverse ideeën te integreren en vervolgstappen te definiëren.

4. Ze bieden een facilitator houvast en vertrouwen door de duidelijke structuur
De ToP-methoden zijn ontworpen voor degenen die zelfverzekerd en effectief willen faciliteren, ze zijn geschikt voor alle ervaringsniveaus, inclusief teammanagers, community builders, facilitatoren, organisatoren en groepsleiders van welke aard dan ook. De methoden zijn eenvoudig te leren, te onthouden en toe te passen, terwijl ze sterke resultaten opleveren.


5. Ze zorgen voor eigenaarschap van de groep op de resultaten
Door ervoor te zorgen dat ieders stem op een gestructureerde manier wordt gehoord, gerespecteerd en gewaardeerd, stellen de ToP-methoden iedereen in staat zijn of haar ideeën weerspiegeld te zien in het resultaat van een ToP-workshop. Dit creëert een krachtig gevoel van eigenaarschap en vergroo
t de individuele betrokkenheid bij het realiseren van de resultaten een plan dan ook aanzienlijk.

Getting to the bottom of ToP
the art of focused conversation
The courage to lead
41RkS0wIbqL._SX258_BO1,204,203,200_
41pIDbzZ5oL._SX392_BO1,204,203,200_
6

De ToP® methodiek is van 1966 tot 1986 gecreëerd en ontwikkeld door ICA VS. In 1989 zijn de methodes officieel  vastgelegd en tot een geregistreerd handelsmerk van ICA gemaakt. 

bottom of page