top of page

Lewis Deep Democracy

Wil je openhartigere gesprekken voeren met kleine of heel grote groepen? Ben je op zoek naar manieren om ruimte te maken voor alle perspectieven, verschillen bespreekbaar te maken & inclusieve besluiten te nemen? Wil je groepsdynamiek soepeler kunnen lezen en makkelijker kunnen omspringen met spanningen en conflicten in een groep?

 

De Lewis methode van Deep Democracy biedt een vernieuwende kijk op groepsdynamiek en praktische handvaten voor openhartige gespreksvoering en inclusieve besluitvorming. Met ruimte voor alle perspectieven en het transformeren van tegenstellingen, spanningen en conflicten. Waarbij plek is voor het rationele, maar ook voor onderliggende emotionele & relationele issues die echte gesprekken en gedragen besluiten vaak in de weg zitten.

Zienswijze en praktische methodiek

LDD is een methode voor besluitvorming en conflictresolutie. En maakt ruimte voor zowel de rationele argumenten als de onderstroom, de vaak meer emotionele processen.

 

Hoe ga je om met de macht die je hebt; als leidinggevende, als teamlid, als trainer of facilitator? Hoe zorg je ervoor dat je werkelijk alle stemmen kunt horen, ook degene die niet goed uitkomen? En kun je nieuwsgierig zijn naar de wijsheid/informatie die in de tegenstem zit en dit niet als weerstand zien, maar herkennen als een andere mening?

In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen, denken dat hun mening niet telt, of deze niet durven delen. Wanneer er ook in besluiten geen ruimte is voor ideeën die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt, ontstaat er gedoe & een onderstroom.

Voor wie?

Lewis Deep Democracy is waardevol voor iedereen die in en met groepen werkt. In werk en/of privésfeer, van 1-op-1 gesprekken tot hele grote groepen. Voor procesbegeleiders, trainers, (team)coaches, docenten, wijkprofessionals, etc.

Verschillende levels

Lewis Deep Democracy bestaat uit 2 delen:

 1. Een zienswijze: een manier om te kijken naar groepen als geheel (ipv losse individuen) en te leren zien wat er zowel in de boven- als onderstroom gebeurt; en

 2. Een praktische methode om verschillen te onderzoeken & te benutten. Hoe je met verschil om kunt gaan, de onderstroom bespreekbaar kunt maken en de wijsheid van de minderheid kunt toevoegen aan een meerderheidsbesluit.

In level 1 leer je de gehele basis van de methodiek. Dat betekent onder meer:

 • Op een andere manier naar groepen en conflicten in die groepen kijken;

 • De theoretische onderbouwing;

 • Wat jouw impact op een groep is en over de rollen die je in een groep inneemt;

 • Verschillende technieken voor gespreksvoering;

 • Het faciliteren van de stappen van besluitvorming;

 • Het inbrengen en benutten van de minderheidsstem;

 • Over jouw meta-skills als facilitator.

 

Bij level 2 leer je:

 • De 5-stappen voor besluitvorming toepassen vanuit je rol als leider en/of facilitator, wat onder andere betekent;

 • Werken met spanning en meningsverschillen;

 • Begeleiden van een gesprek en besluitvorming wanneer je zelf een belang hebt;

 • Gaan zien & in kaart brengen van de groepsdynamiek (role-mapping);

 • Voeren van gesprek in tweetallen (let’s talk) bij lastige besluiten, meningsverschillen of conflicten;

 • Voeren van waarderingsgesprekken (‘gouden pijlen’)

 • InnerWork: werken aan compassie

 

In level 3 gaan we aan de slag met:

 • Methoden & vaardigheden om groepen waar diepere emotionele zaken en conflicten spelen op diep democratische wijze te kunnen begeleiden.

 • Het gebruik van versterken (de amplificatie techniek als meta vaardigheid) waarmee je op respectvolle wijze de beleefdheid en onduidelijkheid uit de communicatie haalt.

 • Roltheorie in relatie tot conflict en conflict oplossing.

 • Reflecterend luisteren als meta-vaardigheid; en gebruik hiervan in 1-op-1 coaching.

 • Je eigen rol, emoties en neutraliteit tijdens een conflict.

 • Creëren van stevige basis om conflictgesprekken te faciliteren.

 • Zelf begeleiden van gesprek op voeten/pijlen gooien. 

 

Over Arnold Mindell & Myrna Lewis

De zienswijze van Deep Democracy is ontwikkeld door Arnold Mindell, psychotherapeut en natuurkundige. En is gestoeld op het idee dat de beste besluiten genomen worden als de volledige potentie van een groep benut wordt. Hiertoe is het belangrijk om ruimte te maken voor alle perspectieven & zowel de meerderheidsstem als de minderheidsstem te waarderen. ‘Deep’ door ruimte te maken voor alle dimensies: rationele argumenten, emoties, waarden en overtuigingen.

 

Greg & Myrna Lewis hebben in de jaren ‘90 de Lewis methode ontwikkeld; een praktische methodiek voor conflictresolutie en besluitvorming op basis van de zienswijze van Deep Democracy. Niet door te polderen, maar door de hitte op te zoeken, stap voor stap de waterlijn te laten zakken & een cultuur te creëren waarin gezegd kan worden, wat gezegd moet worden.

bottom of page