top of page

Facilitatie: de 21st century skill


Facilitatie in het onderwijs: onmisbare 21st century skill voor studenten & docenten

De tijd dat de docent als zender voor de klas stond en de student die alles opschreef wat de docent vertelde, is al even voorbij. De samenleving verandert in rap tempo en vraagt andere vaardigheden van zowel studenten en docenten: zogenaamde 21st century skills. Dat vraagt een cultuuromslag in het onderwijs. Niet alleen vakken veranderen, ook de rol van de docent. En dat is best een flinke zoektocht. ICA Nederland begeleidt docententeams in het vormgeven van eigentijdse vakken en traint docenten in facilitatie vaardigheden.

Docent als procesbegeleider

Op de Haagse Hogeschool ontwerpt de vakgroep Diëtiek een hele nieuwe leerlijn. Vanaf september gaan alle eerstejaars van deze opleiding een jaar lang leren door te doen. Aan de hand van challenges (denk aan: Den Haag valt x kg af) zetten de studenten in groepjes hun eigen projecten op. Al doende ontwikkelen zij vaardigheden in onder meer samenwerken, persoonlijk leiderschap, creatief denken, probleemoplossend vermogen.

Het begeleiden van deze leerlijn vraagt ook van de docenten een nieuwe rol. Hun rol als docent verandert in een rol als procesbegeleider, coach en community builder. Een uitdagende nieuwe rol die gaandeweg steeds meer vorm gaat krijgen.

ICA Nederland ondersteunt in het ontwerpen van het vak en traint de docenten in facilitatie vaardigheden & community building.Andere berichten
bottom of page