Over ICA

 

Wij beoogen een duurzame samenleving door verandering in gedrag van individuen, groepen en organisaties te stimuleren. We zetten ons in als katalysator voor organisaties en mensen om actief de eigen verantwoordelijkheid op te pakken voor persoonlijke, gezamenlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Zo bouwen we aan sterke organisaties en duurzame gemeenschappen, gericht op samenleven in al haar facetten: sociaal, ecologisch en economisch. 

 

Dit doen we door processen te begeleiden, trainingen te geven en projecten te ontwikkelen. We bouwen daarbij aan capaciteit in groepen en organisaties, zodat zij zelf in staat zijn om op participatieve wijze te werken.

 

Bouwen aan een cultuur van participatie

Bij alles wat we doen staat positieve verandering centraal. Wij geloven in de veranderkracht die ontstaat als mensen, individueel en collectief, de ruimte krijgen om hun volledig potentieel te ontwikkelen en in te zetten. Bouwen aan een cultuur van participatie zien we dan ook als sleutel tot duurzame gemeenschapsvorming en organisatieontwikkeling.

 

Participatie doet ertoe. Ieder mens wil betrokken zijn bij keuzes die zijn of haar leven raken. Bovendien is meedoen een voorwaarde om eigenaarschap en commitment te creëren. We zetten ons in als katalysator voor mensen in verschillende omstandigheden om actief hun eigen verantwoordelijkheid op te pakken voor persoonlijke, gezamenlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

We trainen individuen, groepen en organisaties en faciliteren groepsprocessen om samen sociale, duurzame verandering te realiseren. Door toegankelijke, creatieve en visuele trajecten te ontwikkelen, die leiden tot versterken van individuele capaciteiten, gezamenlijke betrokkenheid, eigenaarschap en gelijkwaardige samenwerking.

context_zonder tekst_7apr17.jpg
consensus workshop context_indiv denken.
consensus workshop_resolve.jpg