Algemene voorwaarden ICA Nederland  | Privacy Statement  |  © 2017 door ICA Nederland

Over ICA

 

ICA Nederland beoogt een duurzame samenleving door verandering in gedrag van individuen, groepen en organisaties te stimuleren. ICA zet zich in als katalysator voor organisaties en mensen om actief de eigen verantwoordelijkheid op te pakken voor persoonlijke, gezamenlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Zo bouwen we aan sterke organisaties en duurzame gemeenschappen, gericht op samenleven in al haar facetten: sociaal, ecologisch en economisch. 

 

Dit doen we door processen te begeleiden, trainingen te geven en projecten te ontwikkelen. We bouwen daarbij aan capaciteit in groepen en organisaties, zodat zij zelf in staat zijn om op participatieve wijze te werken.

 

ICA Internationaal 

Het 'Institute of Cultural Affairs (ICA)' is een wereldwijde community van (non-profit) organisaties, opgericht in 1973. Dit netwerk van organisaties zet zich in voor het realiseren van een sociaal rechtvaardige en duurzame maatschappij voor iedereen in balans met de aarde. Hierbij staat de overtuiging dat samenwerking, participatie en cultuur een cruciale rol spelen om duurzame verandering tot stand te brengen centraal. Of het nu gaat om jezelf, een gemeenschap, organisatie of de samenleving.

 

De wortels van deze community zijn te vinden in de Verenigde Staten en gaan terug tot de jaren '60. Destijds ondervond een groep mensen dat de maatschappij voornamelijk geregeerd werd vanuit de politiek en economie, het culturele aspect had minimale invloed, daar wilden zij verandering in brengen.  Sindsdien heeft ICA Internationaal vele methodieken en benaderingswijzen ontwikkeld en daarmee positieve verandering gekatalyseerd in ontelbare contexten: van rurale gemeenschappen in Afrika tot de besturen van mondiale organisaties.

 

De lidorganisaties en gerelateerde groepen van ICA International zijn in meer dan 40 landen actief. Niet alleen hebben zij ontelbare projecten geïnitieerd en gefaciliteerd, maar ook diverse methodieken en benaderingswijzen ontwikkeld. Neem voor meer informatie eens een kijkje op de internationale website of in onze shop.

 

ICA Nederland: sinds 1977

De roots van ICA Nederland gaan terug tot 1977, waarin zij begon met het organiseren van zogenoemde 'dorpsdagen'. Hierbinnen faciliteerde ICA NL op participatieve wijze 'community development' geïnspireerd op de door ICA’s inmiddels wereldwijd verspreide Technology of Participation (ToP).

In de jaren ‘80 verschoof het accent naar het voorbereiden van mensen die in internationale ontwikkelingsprojecten aan de slag wilden. Samen met een aantal andere ICA’s in Europa werd een 9-daagse cursus ontworpen om deelnemers te trainen in facilitatieskills binnen de internationale ontwikkelingssamenwerking.  Ook was ICA een intermediair tussen deelnemers en projecten in ontwikkelingslanden.

 

Sinds 2010 ligt de focus meer op Nederland zelf, in het trainen van mensen in hoe zij participatieve zoals de ToP zelf kunnen inzetten, het realiseren van projecten gebaseerd op de waarden en uitgangspunten van ToP en het faciliteren van betekenisvolle groepsprocessen op aanvraag.

 

Vandaag de dag is ICA Nederland een leernetwerk van trainers, facilitators en andere partners wie gezamenlijk projecten, trainingen en evenementen organiseren. De trainers en facilitatoren zijn experts op diverse terreinen binnen en buiten Nederland, zoals (jongeren) participatie, wijkontwikkeling, sociaal ondernemersschap, duurzaamheid, consulting, veranderingsmanagement, coaching en vreedzame conflictoplossing.

 

Technology of Participation

ICA realiseert projecten, geeft trainingen en begeleidt processen gebaseerd op haar eigen methodiek: de Technology of Participation (ToP®).  De ToP® is een verzameling van innovatieve en praktische methodes gericht op creativiteit, participatieve planning, samenwerking en authentieke dialoog. Al ruim 35 jaar zijn deze participatieve planningsmethodes met succes beproefd en doorontwikkeld in een verscheidenheid aan culturen, communities, teams en organisaties over de hele wereld. 

 

ICA Internationaal is bijvoorbeeld procesbegeleider en adviseur bij UNESCO, UNICEF, UN en FAO. In Nederland hebben we een breed publiek getraind, gefaciliteerd en geadviseerd, van een startende stichting (Buurtbuik) tot een gevestigde woningbouwvereniging (Ymere) tot een bedrijf (in transitie - KPN) tot een welzijnsorganisatie (Wijk&Co).