top of page

Over ICA

 

De veranderkracht die ontstaat als mensen, individueel en collectief, de ruimte krijgen om hun volledig potentieel te ontwikkelen en in te zetten, daar geloven wij in. Bouwen aan een cultuur waarin we beter kunnen samen leven & samen werken, in gemeenschappen en organisaties, dat is wat we doen. Zo dragen we bij aan sterke organisaties en duurzame gemeenschappen, die zorgdragen voor zichzelf, elkaar en hun omgeving. 

Bouwen aan een cultuur van participatie

Participatie doet ertoe. Ieder mens wil betrokken zijn bij keuzes die zijn of haar leven raken. Bovendien is meedoen een voorwaarde om eigenaarschap en commitment te creëren. We zetten ons in als katalysator voor mensen in verschillende omstandigheden om actief hun eigen verantwoordelijkheid op te pakken voor persoonlijke, gezamenlijke en maatschappelijke ontwikkeling. 

 

We trainen individuen, groepen en organisaties en faciliteren groepsprocessen om samen sociale, duurzame verandering te realiseren. Door toegankelijke, creatieve en visuele trajecten te ontwikkelen, die leiden tot versterken van individuele capaciteiten, gezamenlijke betrokkenheid, eigenaarschap en gelijkwaardige samenwerking. 

Onze wortels: ICA Internationaal
Wij bouwen voort op een stevig fundament: Het ‘Institute of Cultural Affairs’ oftewel ICA International is een wereldwijde community, opgericht in 1973. Dat zich inzet vanuit dat de overtuiging dat samenwerking, participatie en cultuur een cruciale rol spelen om duurzame verandering tot stand te brengen. Of het nu gaat om jezelf, een gemeenschap, organisatie of samenleving. 


De wortels zijn te vinden in de Verenigde Staten en gaan zelfs terug tot de jaren ’60. Sindsdien heeft ICA Internationaal vele methodieken en benaderingswijzen ontwikkeld en daarmee positieve verandering gekatalyseerd in ontelbare contexten: van rurale gemeenschappen in Afrika tot de besturen van mondiale organisaties. ICA Internationaal wordt vaak gezien als de grondleggers van wat we later ‘faciliteren’ als vak zijn gaan noemen.

De Technology of Participation is een verzameling van methodieken ontwikkeld door ICA en vormt nog altijd de basis van onze facilitatie trainingen. Neem voor meer informatie eens een kijkje op de internationale website.

context_zonder tekst_7apr17.jpg
consensus workshop context_indiv denken.
consensus workshop_resolve.jpg
bottom of page