top of page

Teamcoaching bij Wijk & Co

"ICA Nederland heeft ons zelfsturende team verschillende keren begeleid in diverse sessies. Binnen deze sessies stond zowel overzicht als inhoud van ons werk centraal en zijn we begeleid in het geven van constructieve feedback op elkaar en het stellen van verdiepende vragen om tot de kern van onze opdracht te komen. Dankzij de begeleiding met veel positieve energie, scherp

e vragen en blik van buiten waren de sessies niet alleen goed voor het ons werk, maar ook leuk en brachten ons als collega’s weer dichterbij elkaar."

Leo Noteborn, Sociaal Makelaar Wijk & Co

Comentários


Andere berichten
bottom of page