top of page

Grondbeginselen ToP

De ToP© onderscheidt zich doordat de methodieken diversiteit waarderen en de bijdragen van alle betrokkenen integreren in het resultaat. Wanneer alle betrokken partijen daadwerkelijk eigenaar zijn en (dus) gecommitteerd zijn, leidt dit tot effectieve actie en betere resultaten.

1. Inclusieve Participatie

De ToP® nodigt alle deelnemers uit om deel te nemen en te blijven participeren. ToP® erkent het belang van iedere deelnemer binnen de groep en gaat ervan uit dat iedere deelnemer een belangrijk deel van de puzzel in handen heeft.  Alle inzichten gezamenlijk vormen het totale plaatje.

 

2. Teamwork en Samenwerking

De ToP® ziet dat teamwork en samenwerking noodzakelijk zijn om taken gedaan te krijgen op de meest effectieve, efficiënte en economische manier en daarbij zorg te dragen voor een goede “teamspirit”.

 

3. Individuele en Groepscreativiteit

De ToP® brengt het beste van iedere persoon naar boven, zowel de intuïtieve als intellectuele capaciteiten. Door een gesprek tussen hoofd en hart aan te moedigen, ervaren mensen de kracht van de persoonlijke en groepscreativiteit.

 

4. Eigenaarschap en Actie

De ToP® zet de groep in positie om actie te ondernemen op de door de door hen gedragen beslissingen. Dit zorgt voor eigenaarschap van de groep wat hen aanzet tot acties.

 

5. Reflectie en Leren

De ToP®  draagt zorg voor individuele en groepsreflecties. Binnen iedere stap van het proces en de implementatie ervan vindt leren en reflectie plaats. 

 

begrippencaroussel.jpg
energizer 4.jpg
successen vieren 2 2016.jpg
bottom of page