De ToP Methodes

De ToP® methodes  zijn een krachtige instrumenten voor groepen  die op een innovatieve en productieve manier samen willen bedenken, plannen maken en actie ondernemen.

 

Ze zijn effectief in talloze situaties. Op zichzelf toegepast of gecombineerd en aangepast, dienen ze als krachtige instrumenten voor groepen die op innovatieve en productieve manier samen willen denken en werken. 

Focused Conversation: biedt deelnemers een heldere structuur voor effectieve communicatie rondom een onderwerp, probleem of ervaring. Het stimuleert het delen van ervaringen en geeft waardevolle nieuwe inzichten en perspectieven.

 

Consensus Workshop: haalt via een gestructureerd proces alle creatieve ideeën, kennis en ervaringen in de groep naar boven. Deze methode helpt om beslissingen te maken, inspireert tot persoonlijke actie en helpt de groep voorwaarts richting oplossingen en acties. De methode stimuleert respect voor diverse perspectieven binnen een groep en bouwt consensus, commitment en teamspirit.

 

Action Planning: werkt in een aantal stappen aan het creatief en gestructureerd plannen van een project of initiatief, waar de groep al consensus over bereikt heeft. De deelnemers vormen een beeld van hun gezamenlijke droom en via een aantal stappen (zoals de conversatie methode en de consensus workshop methode) werken zij deze droom ook uit.

 

Wall of Wonder: een krachtige tool waarbij deelnemers met een waarderende blik terugkijken naar de geschiedenis van een organisatie of onderwerp. De groep krijgt de mogelijkheid om te reflecteren op alle ervaringen en perspectieven om zich vervolgens voor te bereiden op de toekomst.

 

Strategische Planning: krijgt alle belanghebbenden aan boord en resulteert in een lange termijn visie en een actieplan.  Zij gaat uit van de wijsheid van de groep en pakt belangrijke onderwerpen systematisch aan. Dit resulteert in een hoge motivatie bij de deelnemers om de gezamenlijk gemaakte keuzes te implementeren. Participatieve Strategische Planning bestaat uit vier fasen: toekomstvisie, obstakels, acties om deze te overwinnen en het plannen van de implementatie.

wow.jpg
kennismaking.jpg
droomidee-2 2016.jpg