Algemene voorwaarden ICA Nederland  | Privacy Statement  |  © 2017 door ICA Nederland

ToP®: grondbeginselen & de 5 methodes

 

De ToP® methodiek is van 1966 tot 1986 gecreëerd en ontwikkeld door ICA VS. Nadat  Laura J. Spencer in 1989 de publicatie: “winning through participation” schreef zijn de methodes officieel  vastgelegd en tot een geregistreerd handelsmerk van ICA gemaakt. The Technologie of Participation® is gecreëerd en verfijnd door mensen die de methodes wereldwijd gebruiken. 

De ToP® methodes zijn praktische hulpmiddelen om energieke, productieve, inclusieve en betekenisvolle participatie te realiseren. Gestructureerde participatie zorgt voor een dieper niveau van betrokkenheid, het optimaal benutten van de wijsheid van de groep, het creëren van eigenaarschap en het maken van gezamenlijke beslissingen. De ToP® methodes geven groepen concrete handvatten om in te spelen op veranderingen, creatiever te zijn in de implementatie en ze moedigen initiatief en verantwoordelijkheid aan.

Grondbeginselen ToP

1. Inclusieve Participatie

De ToP® nodigt alle deelnemers uit om deel te nemen en te blijven participeren. ToP® erkent het belang van iedere deelnemer binnen de groep en gaat ervan uit dat iedere deelnemer een belangrijk deel van de puzzel in handen heeft.  Alle inzichten gezamenlijk vormen het totale plaatje.

 

2. Teamwork en Samenwerking

De ToP® ziet dat teamwork en samenwerking noodzakelijk zijn om taken gedaan te krijgen op de meest effectieve, efficiënte en economische manier en daarbij zorg te dragen voor een goede “teamspirit”.

 

3. Individuele en Groepscreativiteit

De ToP® brengt het beste van iedere persoon naar boven, zowel de intuïtieve als intellectuele capaciteiten. Door een gesprek tussen hoofd en hart aan te moedigen, ervaren mensen de kracht van de persoonlijke en groepscreativiteit.

 

4. Eigenaarschap en Actie

De ToP® zet de groep in positie om actie te ondernemen op de door de door hen gedragen beslissingen. Dit zorgt voor eigenaarschap van de groep wat hen aanzet tot acties.

 

5. Reflectie en Leren

De ToP®  draagt zorg voor individuele en groepsreflecties. Binnen iedere stap van het proces en de implementatie ervan vindt leren en reflectie plaats. 

De ToP Methodes

Focused Conversation: biedt deelnemers een heldere structuur voor effectieve communicatie rondom een onderwerp, probleem of ervaring. Het stimuleert het delen van ervaringen en geeft waardevolle nieuwe inzichten en perspectieven.

 

Consensus Workshop: haalt via een gestructureerd proces alle creatieve ideeën, kennis en ervaringen in de groep naar boven. Deze methode helpt om beslissingen te maken, inspireert tot persoonlijke actie en helpt de groep voorwaarts richting oplossingen en acties. De methode stimuleert respect voor diverse perspectieven binnen een groep en bouwt consensus, commitment en teamspirit.

 

Action Planning: werkt in een aantal stappen aan het creatief en gestructureerd plannen van een project of initiatief, waar de groep al consensus over bereikt heeft. De deelnemers vormen een beeld van hun gezamenlijke droom en via een aantal stappen (zoals de conversatie methode en de consensus workshop methode) werken zij deze droom ook uit.

 

Strategische Planning: krijgt alle belanghebbenden aan boord en resulteert in een lange termijn visie en een actieplan.  Zij gaat uit van de wijsheid van de groep en pakt belangrijke onderwerpen systematisch aan. Dit resulteert in een hoge motivatie bij de deelnemers om de gezamenlijk gemaakte keuzes te implementeren. Participatieve Strategische Planning bestaat uit vier fasen: toekomstvisie, obstakels, acties om deze te overwinnen en het plannen van de implementatie.

 

Wall of Wonder: een krachtige tool waarbij deelnemers met een waarderende blik terugkijken naar de geschiedenis van een organisatie of onderwerp. De groep krijgt de mogelijkheid om te reflecteren op alle ervaringen en perspectieven om zich vervolgens voor te bereiden op de toekomst.

Diverse Engelse naslagwerken over de ToP methodes: