top of page

Onze wortels

ICA Internationaal

Het 'Institute of Cultural Affairs (ICA)' is een wereldwijde community van (non-profit) organisaties, opgericht in 1973. Dit netwerk van organisaties zet zich in voor het realiseren van een sociaal rechtvaardige en duurzame maatschappij voor iedereen in balans met de aarde. Hierbij staat de overtuiging dat samenwerking, participatie en cultuur een cruciale rol spelen om duurzame verandering tot stand te brengen centraal. Of het nu gaat om jezelf, een gemeenschap, organisatie of de samenleving.

 

De wortels van deze community zijn te vinden in de Verenigde Staten en gaan terug tot de jaren '60. Destijds ondervond een groep mensen dat de maatschappij voornamelijk geregeerd werd vanuit de politiek en economie, het culturele aspect had minimale invloed, daar wilden zij verandering in brengen.  Sindsdien heeft ICA Internationaal vele methodieken en benaderingswijzen ontwikkeld en daarmee positieve verandering gekatalyseerd in ontelbare contexten: van rurale gemeenschappen in Afrika tot de besturen van mondiale organisaties.

 

De lidorganisaties en gerelateerde groepen van ICA International zijn in meer dan 40 landen actief. Niet alleen hebben zij ontelbare projecten geïnitieerd en gefaciliteerd, maar ook diverse methodieken en benaderingswijzen ontwikkeld. Neem voor meer informatie eens een kijkje op de internationale website.

ORIB reflectief.jpg
ORIB objectief.jpg

ICA Nederland: sinds 1977

De roots van ICA Nederland gaan terug tot 1977, waarin zij begon met het organiseren van zogenoemde 'dorpsdagen'. Hierbinnen faciliteerde ICA NL op participatieve wijze 'community development' geïnspireerd op de door ICA’s inmiddels wereldwijd verspreide Technology of Participation (ToP).

In de jaren ‘80 verschoof het accent naar het voorbereiden van mensen die in internationale ontwikkelingsprojecten aan de slag wilden. Samen met een aantal andere ICA’s in Europa werd een 9-daagse cursus ontworpen om deelnemers te trainen in facilitatieskills binnen de internationale ontwikkelingssamenwerking.  Ook was ICA een intermediair tussen deelnemers en projecten in ontwikkelingslanden.

 

Sinds 2010 ligt de focus meer op Nederland zelf, in het trainen van mensen in hoe zij participatieve zoals de ToP zelf kunnen inzetten, het realiseren van projecten gebaseerd op de waarden en uitgangspunten van ToP en het faciliteren van betekenisvolle groepsprocessen op aanvraag.

 

Vandaag de dag is ICA Nederland een leernetwerk van trainers, facilitators en andere partners wie gezamenlijk projecten, trainingen en evenementen organiseren. De trainers en facilitatoren zijn experts op diverse terreinen binnen en buiten Nederland, zoals (jongeren) participatie, wijkontwikkeling, sociaal ondernemersschap, duurzaamheid, consulting, veranderingsmanagement, coaching en vreedzame conflictoplossing.

 

ORIB interpretatie.jpg
ORIB besluit.jpg
bottom of page