Algemene voorwaarden ICA Nederland  | Privacy Statement  |  © 2017 door ICA Nederland

Technology of Participation©

 

ICA Nederland beschikt over een uitgebreide set eigen methodieken: de Technology of Participation©. Deze praktische en concrete ToP© methodieken zetten we veelvuldig in, aangevuld met methodes en tools waar één of meerdere van onze facilitatoren en trainers in zijn opgeleid. 

​

Wanneer is de Technology of Participation© het meest geschikt?

De ToP© methodieken zijn ontworpen om groepen te helpen om ruimte te maken voor alle stemmen, inzichten en ideeën. Wanneer je eigenaarschap wil creëren, verschillende partijen samen voorwaarts willen, je gezamenlijk helder doelen wil formuleren, open met elkaar wil communiceren of voor de uitdaging staat om gezamenlijk mee te bewegen in een veranderende omgeving; dan is facilitatie vanuit de Technology of Participation© bij uitstek geschikt. ToP© onderscheidt zich doordat de methodieken diversiteit waarderen en de bijdragen van alle betrokkenen integreren in het resultaat. Wanneer alle betrokken partijen daadwerkelijk eigenaar zijn en (dus) gecommitteerd zijn, leidt dit tot effectieve actie en betere resultaten.

 

Onze toolkit is praktisch en concreet

De ToP methodes voorzien groepsfacilitatoren van een gestructureerde aanpak. De methodes zijn volgens logische stappen opgebouwd en zorgen ervoor dat iedereen actief kan deelnemen en er een breder begrip en gedragen beeld en beslissingen ontstaan. Overal waar een groep mensen met ideeën bij elkaar komen, komen deze methodes van pas. Of het nu gaat om samen een project opzetten, een gebeurtenis evalueren, een samenwerking vorm te geven of een strategie te bepalen. De methodieken zijn praktisch en kunnen zowel in een formele en informele setting toegepast worden. Kortom, de benadering helpt mensen om actief te creëren en participeren in de veranderingen die hen raken, in hun eigen leven, hun omgeving, team of organisatie, of samenleving.

 

De ToP methodiek gecombineerd met andere methodes

ToP facilitatie methodieken zijn effectief in talloze situaties. Op zichzelf toegepast of gecombineerd en aangepast, dienen ze als krachtige instrumenten voor groepen die op innovatieve en productieve manier samen willen denken en werken. Aanvullende methodieken waar wij bij procesbegeleiding gebruik van kunnen maken omdat één of meerdere van onze facilitatoren en trainers ervaring mee hebben zijn: de Oasis Game, Deep Democracy, Verbetergroep, Apreciative Inquiry, visueel faciliteren en de Art of Hosting.

​

​