top of page

ToP® Training Group Facilitation Methods 

De participatieve Technologies of Participation (ToP® methodiek) biedt effectieve en praktische handvaten om met groepen succesvolle activiteiten te organiseren, projecten op te zetten en veranderingsprocessen te ondersteunen. Alle ToP® methodes maken op een creatieve en gestructureerde manier gebruik van de aanwezige kennis, vaardigheden en inzichten van álle groepsleden. Actieve deelname, een gemeenschappelijk doel, commitment, eigenaarschap en consensus bij de hele groep is het resultaat. 
 

Er zijn vijf ToP® methodes, in deze basistraining komen er twee aan bod. Deze twee, ‘Focused Conversation’ en de ‘Consensus Workshop’ vormen de basis voor de andere drie: de ‘Wall of Wonder’, de ‘Action Planning’ en de ‘Participatory Strategic Planning’. 

 
Inhoud en opzet van de workshop

In deze training leer je kernvaardigheden van faciliteren. De training is praktisch, hands-on en de twee methodes bieden concrete handvatten die de deelnemers direct kunnen toepassen in hun werksituatie. 

 

De twee methodes die in deze workshop aan bod komen: 

  • Focused Conversation methode (discussiemethode): deze methode geeft deelnemers een heldere structuur voor effectieve communicatie waardoor iedereen in een groep actief deelneemt. Het stimuleert het delen van ervaringen en geeft waardevolle nieuwe inzichten en perspectieven. Praktische toepassingen van deze methode zijn o.a. het bespreken en evalueren van lastige onderwerpen.

  • Consensus Workshop methode: deze methode zorgt voor een gestructureerd proces waardoor je alle creatieve ideeën, kennis en ervaringen in de groep naar boven haalt. Je integreert zowel de rationele als de intuïtieve aanpak voor het oplossen van problemen en bouwt o.a. consensus (bijvoorbeeld over het doel dat je samen wilt bereiken), commitment en teamspirit in een groep.  

Deelnemer: "Deze training geeft heel praktisch handen en voeten aan het co-creatief in beweging krijgen van groepen. Waardevolle training waarna je met kennis en kunde direct aan de slag kunt!"

ToP® Training Action Planning

Gebruik jij de ToP® veel en zou je graag een verdieping willen? Of wil je graag wat opfrissen en tegelijkertijd een nieuwe methode (toepassing) leren? 

 

De ToP® Action Planning is een effectieve methode als je met de groep een gezamenlijk resultaat wil neerzetten. Inclusief en participatief. Of je nu een bestaand team bent met een gezamenlijk belang of juist met verschillende partijen met ieder eigen belangen voor de uitdaging staat om een gezamenlijk doel te realiseren. Of het nu gaat om het gezamenlijk realiseren van een wijkfeest of het opleveren van een bouwproject, deze methode helpt groepen (en multi-stakeholder projecten) om tot een gezamenlijke en realistische planning te komen. 

Inhoud en opzet van de workshop

De training is op een praktische en participatieve manier opgezet. Eerst ervaar je de methodes, om ze vervolgens gezamenlijk te analyseren en bediscussiëren, tenslotte ga je ermee aan de slag en leer je hoe je de methodes in eigen situaties kunt toepassen. In de training kijken we kort terug naar de focused conversation en consensus workshop en  gaan vervolgens aan de slag met het ervaren, een stukje theorie en zelf oefenen met de ToP® Action Planning. In een aantal creatieve en gestructureerde stappen geven we een evenement of initiatief vorm waar de groep al consensus over heeft bereikt. 

 

ToP® Training Wall of Wonder

Wanneer je een beslissing moet maken, kijk je natuurlijkerwijs terug naar het verleden en dan maak je keuzes in het heden. Deze praktische methode helpt om gestructureerd op zoek te gaan naar lessen uit het verleden om een leidraad te creëren voor de toekomst. Gezien de methode niet-oordelend is kunnen mensen objectief kijken naar hun ervaringen, tevens is er erkenning voor de inspanningen die het heeft gekost om op dit punt te arriveren, wat ervoor zorgt ervoor dat het verleden kan worden afgesloten. Zowel prestaties en tegenslagen onthullen kritische lessen die kunnen worden toegepast op toekomstige plannen.

 

De ToP® Wall of Wonder wordt onder andere ingezet bij analyses van projecten en organisaties, bij evaluaties, een creëren van context voor de strategische planning, persoonlijke reflectie en het analyseren van historische trends.

 

Inhoud en opzet van de workshop

Net als de andere trainingen is deze op een praktische en participatieve manier opgezet. Eerst ervaar je de methodes, om ze vervolgens zelf te experimenteren met toepassen in de eigen praktijk.

 

ToP® Training Participatory Strategic Planning 

 

De training in Participatory Strategic Planning is voor iedereen die in staat wil zijn om groepen, teams of meerdere belanghebbenden (stakeholders) effectief te betrekken in het gezamenlijk ontwerpen en implementeren van middel- tot langere termijn strategieën. 

Inhoud en opzet

In deze training wordt de zeer uitgebreide Strategische Planning doorlopen. In deze training zal je de methode ervaren en bespreken, maar er is geen ruimte om er zelf mee aan de slag te gaan. Wel zijn we ervan overtuigd dat je door het volgen van deze training meer dan voldoende handvatten hebt gekregen om er zelf mee aan de slag te kunnen.

 

De ToP® Action Planning training bouwt voort op de focused conversation en consensus workshop methodes en is dan ook alleen geschikt als je de basistraining gevolgd hebt. 

bottom of page